COME UP

COMEUP รอกชนิดต่างๆ CWG34000

รอกกว้านสลิงไฟฟ้า รุ่น CWG-34000

COMEUP รอกชนิดต่างๆ CWG30075

รอกกว้านสลิงไฟฟ้า รุ่น CWG-30075

COMEUP รอกชนิดต่างๆ CUB3S

เหมาะสำหรับใช้งานปานกลาง ความสามารถในการดึง1,361 กก. (สายเดี่ยว)มอเตอร์ 800W. / 1HP 12Vทำจากอลูมิเนียมหล่อสลิงโลหะ (Galvanized aircraft A7x19)

COMEUP รอกชนิดต่างๆ CUB3

เหมาะสำหรับใช้งานปานกลาง ความสามารถในการดึง1,361 กก. (สายเดี่ยว)มอเตอร์ 800W. / 1HP 12Vทำจากอลูมิเนียมหล่อสลิงโลหะ (Galvanized aircraft A7x19)

COMEUP รอกชนิดต่างๆ CUB2S

เหมาะสำหรับใช้งานเบา ความสามารถในการดึง 907 กก. (สายเดี่ยว)มอเตอร์ 600W. / 0.8HP 12Vแกนทำจากอลูมิเนียมหล่อ ตัวเสื้อผลิตจากเหล็กกล้าสลิงทำจากเชือกสังเคราะห์ (Synthetic rope SK-75)

COMEUP รอกชนิดต่างๆ CUB2

เหมาะสำหรับใช้งานเบา ความสามารถในการดึง 907 กก. (สายเดี่ยว)มอเตอร์ 600W. / 0.8HP 12Vแกนทำจากอลูมิเนียมหล่อ ตัวเสื้อผลิตจากเหล็กกล้าสลิงโลหะ (Galvanized aircraft A7x19)

COMEUP รอกชนิดต่างๆ HV08

HV08 รอกสลิงติดรถ OFF-ROAD HYDRAULIC

COMEUP รอกชนิดต่างๆ DV9I/12V

รอกสลิงติดรถ 4WD DV9I/12V

COMEUP รอกชนิดต่างๆ DV9/12V

DV9/12V รอกสลิงติดรถ OFF-ROAD 4.6HP

COMEUP รอกชนิดต่างๆ DV6S

รอกกว้านติดรถ 4WD DV6S

COMEUP รอกชนิดต่างๆ DV6000S

DV6000S รอกสลิงติดรถ OFF-ROAD 3.2 HP

COMEUP รอกชนิดต่างๆ DS9.5RSI 12V

DS9.5RSI รอกสลิงติดรถ 4WD SEAL GEN2 12V

COMEUP รอกชนิดต่างๆ DSM/12V

DSM/12V รอกสลิงติดรถ 4WD SEAL MADX8.0

COMEUP รอกชนิดต่างๆ CK1000B

CK1000B รอกโซ่ไฟฟ้า 1TON โซ่ 6M

COMEUP รอกชนิดต่างๆ CK1000

CK1000 รอกโซ่ไฟฟ้า 1TON โซ่ 3M

COMEUP รอกชนิดต่างๆ CK500B

CK500B รอกโซ่ไฟฟ้า 1/2TON โซ่ 6M

COMEUP รอกชนิดต่างๆ CK500

CK500 รอกโซ่ไฟฟ้า 1/2TON โซ่ 3M

COMEUP รอกชนิดต่างๆ CWL301L

CWL-301L 220V-240V x 1 สาย AC, ยกได้ 300kg / รอกกว้านสลิงยาว

COMEUP รอกชนิดต่างๆ CWL301

CWL-301 220V-240V x 1 สาย AC, ยกได้ 300 กก. /รอกกว้านสลิงไฟฟ้า รุ่น Compact Winch

COMEUP รอกชนิดต่างๆ CWL200L

CWL-200L 220V-240V x 1 สาย AC, ยกได้ 200 กก ยกได้สูงสุด 69m. / รอกกว้านสลิงไฟฟ้ารุ่น Compact Winch

COMEUP รอกชนิดต่างๆ CWL200

CWL200 220V-240V x 1 สาย AC, ยกได้ 200 กก. /รอกกว้านสลิงไฟฟ้า รุ่น Compact Winch

COMEUP รอกชนิดต่างๆ CP300B

CP-300B 220V-240V x 1 สาย AC, ยกได้ 300 กก. / รอกกว้านสลิงไฟฟ้า

COMEUP รอกชนิดต่างๆ DS2-9.5I/12V

12V. แรงดึง 4,309 กก./9,500 lb อุปกรณ์มาพร้อมลูกรอกและลวดสลิง

COMEUP รอกชนิดต่างๆ DS2-9.5/12V

SEAL 9.5 Gen2 มอเตอร์: 3,730 w / 5.0 hp 12V series wound 12V. แรงดึง 4,309 กก./9,500 lb อุปกรณ์มาพร้อมลูกรอกและลวดสลิง

COME UP สินค้าของแท้จากประเทศไต้หวัน-1

รอกไฟฟ้าสำหรับยกของ (สลิงคู่ ร่องคู่) ความสามารถยก 1000 - 3000 กก. - COME UP Double Grooved Winch

COME UP สินค้าของแท้จากประเทศไต้หวัน CWG-30375

รอกกว้านสลิงไฟฟ้า CWG แบบแรงยกสูง ความสามารถยก 900 - 3500 กก. ชนิดไฟฟ้า 3 เฟส 380V, 50Hz - COME UP 3-Phase Electric Winch : High Load

COME UP สินค้าของแท้จากประเทศไต้หวัน-1

รอกกว้านสลิงไฟฟ้า รุ่นความเร็วสูง ความสามารถยก 200 - 300 กก. ชนิดไฟฟ้า 1 เฟส 220V, 50Hz - COME UP 1-Phase High Speed Electric Winch

COME UP สินค้าของแท้จากประเทศไต้หวัน-1

รอกกว้านสลิงไฟฟ้า ความสามารถยก 500 กก. ชนิดไฟฟ้า 3 เฟส 380V, 50Hz - COME UP 3-Phase Electric Winch

COME UP สินค้าของแท้จากประเทศไต้หวัน-1

รอกกว้านสลิงไฟฟ้า ความสามารถยก 300 กก. ชนิดไฟฟ้า 1 เฟส 220V, 50Hz - COME UP 1-Phase Electric Winch

COME UP สินค้าของแท้จากประเทศไต้หวัน-1

รอกกว้านสลิงไฟฟ้า ความสามารถยก 300 กก. ชนิดไฟฟ้า 3 เฟส 380V, 50Hz - COME UP 3-Phase Electric Winch

Powered by MakeWebEasy.com