COME UP

COME UP สินค้าของแท้จากประเทศไต้หวัน-1

รอกไฟฟ้าสำหรับยกของ (สลิงคู่ ร่องคู่) ความสามารถยก 1000 - 3000 กก. - COME UP Double Grooved Winch

COME UP สินค้าของแท้จากประเทศไต้หวัน CWG-30375

รอกกว้านสลิงไฟฟ้า CWG แบบแรงยกสูง ความสามารถยก 900 - 3500 กก. ชนิดไฟฟ้า 3 เฟส 380V, 50Hz - COME UP 3-Phase Electric Winch : High Load

COME UP สินค้าของแท้จากประเทศไต้หวัน-1

รอกกว้านสลิงไฟฟ้า รุ่นความเร็วสูง ความสามารถยก 200 - 300 กก. ชนิดไฟฟ้า 1 เฟส 220V, 50Hz - COME UP 1-Phase High Speed Electric Winch

COME UP สินค้าของแท้จากประเทศไต้หวัน-1

รอกกว้านสลิงไฟฟ้า ความสามารถยก 500 กก. ชนิดไฟฟ้า 3 เฟส 380V, 50Hz - COME UP 3-Phase Electric Winch

COME UP สินค้าของแท้จากประเทศไต้หวัน-1

รอกกว้านสลิงไฟฟ้า ความสามารถยก 300 กก. ชนิดไฟฟ้า 1 เฟส 220V, 50Hz - COME UP 1-Phase Electric Winch

COME UP สินค้าของแท้จากประเทศไต้หวัน-1

รอกกว้านสลิงไฟฟ้า ความสามารถยก 300 กก. ชนิดไฟฟ้า 3 เฟส 380V, 50Hz - COME UP 3-Phase Electric Winch

COME UP สินค้าของแท้จากประเทศไต้หวัน-1

รอกกว้านสลิงไฟฟ้า ความสามารถยก 300 กก. ชนิดไฟฟ้า 1 เฟส 220V, 50Hz - COME UP 1-Phase Electric Winch

COME UP สินค้าของแท้จากประเทศไต้หวัน-1

รอกกว้านสลิงไฟฟ้า มีทั้งขนาด 200 - 500 กก. รุ่นที่ใช้กระแสไฟฟ้า 1 เฟส 200V และ 3 เฟส 380V - COME UP Electric Winch

COME UP สินค้าของแท้จากประเทศไต้หวัน-1

รอกสลิงไฟฟ้า รุ่นมอเตอร์ใช้ถ่าน พร้อมระบบเบรคไฟฟ้า 1 เฟส 220V มีขนาด 80 - 300 กก. COME UP Universal Motor Winch

Powered by MakeWebEasy.com